SUOMEKSI
IN ENGLISH

EU behöver mera handel

Finlands export är beroende av EU. Runt 60 % av exporten går till europeiska länder. Det finns mycket att förbättra gällande bl.a. tjänster och digitala produkter. EU behöver också flera och bättre handelsavtal, bl.a. ett frihandelsavtal mellan USA och EU.
Läs mera

EU behöver fokusera på rätt saker

EU skall fokusera på de stora frågorna. Vi skall bygga ett starkare samarbete gällande handel, migration och miljöfrågor. EU skall hålla sig borta från sociala frågor gällande t.ex. arbetsrätt, familjepolitik och grundutbildning.
Läs mera

EU behöver bli säkrare

Europas gräns- och kustbevakning behöver mera resurser för att kunna övervaka de yttre gränserna och förbättra EU:s inre säkerhet. Insatser mot organiserad gränsöverskridande brottslighet bör förbättras, och arbetet för att förhindra människohandel förstärkas.
Läs mera

Mera läsning: EU & Europa  | EU & USA

OM FILIP

Jag är Filip Björklöf, 28 år gammal, och blir snart färdig ekonom från Hanken. Jag har arbetat med politik i flera år och för tillfället är jag stadsfullmäktigegruppens ordförande (SFP) och stadsstyrelsemedlem i Raseborg. Därtill sitter jag bland annat i styrelsen för Axxell Utbildning Ab. Jag har arbetat på många olika platser med olika uppgifter, och har ett brett kontaktnät både i Finland och internationellt. Senast har jag arbetat för senator Ron Wydens i USA:s senat, och har även arbetserfarenhet från Bryssel, där jag arbetat för jordbrukarnas lobbyorganisation. I mitt samhälle är öppenhet viktigt. Jag tror på individen, på att vi är kapabla att fatta egna beslut. Jag tror på ett samhälle som skapar så bra förutsättningar för alla som möjligt, och på att lämna världen till nästa generation bättre än vi fick den. Jag tror på att hjälpa dem som inte klarar sig och på ett globalt samarbete för att stoppa klimatförändringen och för en renare miljö.


SAGT OM FILIP BJÖRKLÖF


STÖD KAMPANJEN

På vägen till Bryssel behövs många hjälpande händer. Vill du vara med och stödja kampanjen? Det finns många olika sätt att hjälpa till, till exempel:

Tala med vänner och bekanta om EU-valet och om Filip
Posta på dina sociala medier om Filip
Skänk en slant till kampanjen via t.ex. Mobile Pay (89048) eller Lyyti
Kom med på kampanjevenemang
Korrekturläs eller översätt texter
Dela ut flyers i din trappuppgång eller i ditt grannskap

Hör av dig till filip@bjorklof.fi eller till kampanjchef Emilia Juslin på emilia@bjorklof.fi ifall du vill bidra!

Tusen tack i förväg!EU-val FAQ

När kan jag förhandsrösta?
Om du vill förhandsrösta i Finland ska du passa på den 15-21.5, utomlands har du möjlighet att rösta på förhand 15-18.5.

När är valdagen?
Om du föredrar att rösta på valdagen så ska du pricka in den 26.5 i kalendern!

Vilken kandidatnummer har Filip Björklöf?
Nummer 252!

Hur gick det sen sist och slutligen, fick Finland en till ledamot?
Jonej! Om Storbritannien inte längre är medlem när perioden inleds väljs 14 ledamöter till Europaparlamentet från Finland, annars 13.

Jag är skriven på Kimitoön men skulle vilja rösta på dig, kan jag göra det?
Vad roligt att höra! Javisst kan du det, hela Finland är en valkrets så det går bra att rösta på vem som helst oberoende av hemort i det här valet.

Vilken politisk grupp skulle du vara med i som ledamot?
Jag skulle vara med i Alde, Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE). Här kan du läsa mera om den: https://alde.eu/en/about-us/

Hur räknas rösterna i EU-valet?
Såhär förklarar Europainformationen: “I rösträkningen används d’Hondts metod som också används i riksdagsval och kommunalval i Finland. FÖRST RÄKNAS HELA gruppens, det vill säga partiets, valförbundets, den gemensamma listans eller valmansföreningens, röster. Efter det rangordnas alla gruppens kandidater enligt sitt personliga röstetal och får sedan ett jämförelsetal utifrån denna ordning. Den som fått flest röster får gruppens hela röstetal som sitt jämförelsetal, den som fått näst mest får hälften, den som fått tredje mest får en tredjedel och så vidare. Till sist rangordnas alla gruppers kandidater utifrån sina jämförelsetal. De med de 14 bästa jämförelsetalen väljs in i Europaparlamentet.

Varför ska jag rösta i EU-valet i maj 2019?
Europaparlamentsvalet är din enda möjlighet att direkt kunna påverka EU:s framtid. Det finns starka protektionistiska krafter i rörelse och därför blir de konstruktiva rösterna nu extra viktiga. Hur och i vilken riktning EU utvecklas påverkar oss alla.
-Filip Björklöf, kandidat i EU-valet

Den här gången röstar jag - föreningen har också en bra sammanfattning om läget: “ I Europa står vi inför många utmaningar, allt från migration och klimatförändringar till ungdomsarbetslöshet och dataskydd. Vår värld blir också allt mer globaliserad och konkurrensutsatt. Folkomröstningen om Brexit visade dessutom att EU inte är ett oåterkalleligt projekt. Hoten mot demokratin tycks öka, både i teorin och i praktiken, samtidigt som de flesta av oss tar den för given. ...Vi vill uppmuntra folk att rösta och delta i den demokratiska processen på ett medvetet och välinformerat sätt. Vi vill ta vara på kraften i människors samtal och bygga ett nätverk med supportrar i hela Europa som tillsammans kan uppmuntra andra till att rösta och försvara själva idén med demokrati – att vi alla tillsammans bestämmer vilket Europa vi vill leva i. För den här gången räcker det inte att bara hoppas på en bättre framtid. Den här gången måste vi alla ta ansvar för att det blir så också.