SUOMEKSI
IN ENGLISH

EU BEHÖVER MERA HANDEL

Finlands export är beroende av EU. Runt 60 % av allt som exporteras från Finland går till den europeiska marknaden. Även om den inre marknaden fungerar relativt bra gällande varor finns det mycket att förbättra gällande bl.a. tjänster och digitala produkter. EU behöver också flera och bättre frihandelsavtal för att stödja medlemsländernas tillväxt.Det finns inget frihandelsavtal mellan USA och EU, men ett sådant bör fås till stånd.

EU BEHÖVER FOKUSERA BÄTTRE

EU skall fokusera på de stora frågorna och låta länder och individer ta egna beslut. Vi skall bygga ett starkare samarbete gällande handel, migration och bekämpandet av klimatförändringen. EU skall dock hålla sig borta från sociala frågor gällande t.ex. arbetsrätt, familjepolitik och grundutbildning. Sådant sköts bäst av de enskilda medlemsländerna.

EU BEHÖVER BLI SÄKRARE

Europas gräns- och kustbevakning Frontex behöver mera resurser för att kunna övervaka de yttre gränserna och förbättra EU:s inre säkerhet. EU måste även förbättra sina insatser mot organiserad gränsöverskridande brottslighet och stärka arbetet för att förhindra människohandel.

EU & Europa

EU har varit till stor nytta för Europa och Finland. Finlands ekonomi har gynnats av tillgången till den inre marknaden, det är lättare att arbeta, studera och resa i andra länder och företag kan lättare få arbetskraft som motsvarar deras behov. Många produkter och tjänster har blivit både bättre och billigare. Trots detta är det viktigt att erkänna att EU är långt ifrån perfekt. När högerpopulismen mobiliserar sig är det lätt att som motvikt försöka dölja problemen inom EU. Jag tror att vi öppet och konstruktivt ska erkänna dessa problem och lösa dem tillsammans. Samtidigt skall vi föra fram det goda med vad EU och globaliseringen för med sig. Jag tror på ett EU som jobbar med de stora frågorna såsom frihandel, rörlighet och en del internationella avtal som EU har större muskler att föra än enskilda länder, men samtidigt är det viktigt att EU respekterar subsidiaritetsprincipen och undviker att lägga i sig frågor som bäst regleras på nationell nivå. Snuset är till exempel en viktig principfråga, där jag inte ser någon orsak varför EU skall bestämma över medlemsländernas tillverkning och försäljning.

EU & USA

EU och USA EU behöver ett starkt samarbete med USA. USA och EU bygger på samma västerländska värderingar, och dessa skall vi stå upp för. Ett frihandelsavtal bör fås till stånd mellan två av världens största ekonomier, och även om det är svårt med den nuvarande administrationen i USA, är det otroligt viktigt att upprätthålla en dialog för att på sikt kunna förverkliga detta.